top of page
møns01.png

SPARRING, - DIN VEJ TIL SUCCES

Logo 1.jpg

Daglig ledelse

 • Lederudvikling

 • Ledelse på forskellige niveauer 

 • Distanceledelse

 • Medarbejderudvikling

Logo 2.jpg

Forandringsledelse

 • Kultur & værdier

 • Modstand mod forandring

 • At lede forandring

 • Forankring

Logo 3.jpg

Organisationsudvikling

 • Skalering

 • Optimering

 • Kompetenceudvikling 

 • Transformering

      VI TILBYDER SPARRING INDENFOR

Via vores praktske erfaringer og egne oplevelser kan vi tage fat i konkrete problemstllinger, og med det samme opstille forskellige løsningsforslag. Vi tager udgangspunkt i både egenudviklede og velkendte metoder og teorier.

SPARRING OG 
RÅDGIVNING MED MENING OG VÆRDI

Hos Management & Mindset tilbyder vi personlig ledersparring til alle 
former for ledere, der ønsker rådgivning og udvikling i deres virke

Sparring foregår altid med dig som menneske i fokus, og vores sparring bygger på mange års erfaring med ledelse i praksis. Via vores praktiske erfaringer og egne oplevelser kan vi tage fat i konkrete problemstillinger og med det samme opstille forskellige løsningsforslag. 
Vi tager udgangspunkt i både egenudviklede og velkendte metoder og teorier.

Billede cirkel_1.jpg
Skiller.png

SPARRING OG RÅDGIVNING MED MENING OG VÆRDI

Billede cirkel_2.jpg

EN ÅBEN SAMTALE OM ALT, 
DU HAR PÅ HJERTE

Hos Management & Mindset tror vi på den åbne samtale, der ikke er planlagt ned til 
mindste detalje. Det betyder, at du kan snakke med os om alt, hvad hjertet begærer. 

Lige fra bestyrelsesmødet i næste uge til hverdagens deadlines/issues og hvad der ellers rør sig og vi behøver ikke at vide, hvad der er vigtigst for dig at tale om, før du står her.


Vores ledersparring foregår på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau. 
Vi har en holistisk tilgang, hvor alle niveauer er vigtige, fordi jeres virksomhed kun fungerer, hvis alle kompetencer bringes i spil - både hos direktøren, mellemlederen og medarbejderen.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

SELVUDVIKLING OG ØGET 
KENDSKAB TIL DIG SELV

Management & Mindset er en uvildig part og har ingen andel i den virksomhed, du er ansat i og vi er altid ærlige, lyttende og rådgivende. Alle samtaler foregår selvfølgelig under fuld fortrolighed – og det gælder begge veje! 

Vi kan ikke forudsige, hvad resultatet af din handling bliver, men vi kan opstille scenarier, der kan bidrage til en beslutning, der er truffet på et oplyst grundlag.
 

Vores ledersparring giver et øget kendskab til dig selv både som leder og menneske.

Det er en værdifuld investering, hvor du får et ærligt og visuelt billede af dig selv og redskaber til at flytte dig i den retning du ønsker - Altså, hvem du er som leder og menneske og hvor vil du hen! 

Billede cirkel_3.jpg
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page